matplotlib xlabel

Xlabel

设置当前轴的x轴标签。完整的名称应该是:matplotlib.pyplot.xlabel

其默认override是:


语法


plt.xlabel("Name")

注:用中文取名字会显示乱码。


实例

下面是一个快乐水(Cola)与快乐指数(Happiness)之间的二维假想关系:


import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 4]
y = [2, 4, 4.5]
plt.plot(x,y)
plt.xlabel("Cola")
plt.ylabel("Happiness")
plt.show()
添加的x轴标签
观察添加的x轴标签

公众号

关注公众号,获取一手资讯

“ matplotlib xlabel ” comments 0

评论/回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注